shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.033.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 1985
Begindatum:5 april 1985
Naam:STANLEY SECURITY EUROPE
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2014
Adres van de zetel: Kanaalweg 112
3980 Tessenderlo
Extra adresinfo: IZ Ravenshout Noord 3 Gate 080
Sinds 30 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Bladel ,  Karl  Sinds 22 september 2022
Zaakvoerder (1) Roelofsen ,  Peter  Sinds 23 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 30 oktober 2009
Vrijstelling
Sinds 30 oktober 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 2 mei 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  80.200 -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.034.448 (PROSECCO ALERT SYSTEMS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 september 2003
0417.107.819 (ELMACO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2009
0430.720.877 (BARON ELECTRONICS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 november 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug