shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.133.758
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 1985
Begindatum:11 april 1985
Naam:ALMOBE INDUSTRIEBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2003
Afkorting: ALMOBE
Naam in het Nederlands, sinds 11 april 1985
Adres van de zetel: Breedveld 1
2150 Borsbeek
Sinds 2 december 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0720.985.954   Sinds 29 december 2023
Bestuurder Kenis ,  Glynis  Sinds 29 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Dillen ,  Goemmer  (0720.985.954)   Sinds 29 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 9 mei 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 mei 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug