shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.294.797
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 1985
Begindatum:29 april 1985
Naam:ONDERNEMINGEN SWAELENS
Naam in het Nederlands, sinds 18 maart 1992
Afkorting: V.S.L.
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 1985
Adres van de zetel: Kerkstraat 58 Stratenplan
1640 Sint-Genesius-Rode
Sinds 17 mei 2015
Telefoonnummer:
0495/172278 Sinds 17 mei 2015(1)
Faxnummer:
023059454 Sinds 17 mei 2015(1)
E-mail:
luc.swaelens@telenet.beSinds 17 mei 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 november 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Swaelens ,  Luc  Sinds 27 november 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer van schilderwerken
Sinds 30 november 1993
 
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 30 november 1993
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 1993
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1992
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug