shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.578.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1985
Begindatum:8 juli 1985
Naam:DE VRIEZE
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 1985
Adres van de zetel: Meerkoetlaan 3
9032 Gent
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 juli 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Vrieze ,  Peter  Sinds 26 oktober 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 juni 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 10 juni 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 17 juni 2009
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 17 juni 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 17 juni 2009
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 17 juni 2009
Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 17 juni 2009
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 17 juni 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug