shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.953.706
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 1985
Begindatum:15 oktober 1985
Naam:TUBEX
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 1985
Adres van de zetel: Korenbloemstraat 41
1830 Machelen (Brab.)
Sinds 26 juni 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 oktober 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Antoons ,  Kristof  (0729.932.522)   Sinds 12 juli 2019
Zaakvoerder (2)0729.932.522   Sinds 12 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 17 december 1985
 
Installateur frigorist
Sinds 4 december 2014
 
Ruwbouw
Sinds 4 december 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 december 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 december 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 december 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 december 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 december 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 december 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 4 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 december 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 december 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 december 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug