shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0427.979.341
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 1985
Begindatum:30 oktober 1985
Naam:DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 1985
Afkorting: DURABRIK
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 1985
Adres van de zetel: Landegemstraat 10 Stratenplan
9031 Gent
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 oktober 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1986
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 625.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0449.578.964 (DURINVEST WONINGBOUW)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 2000
0453.081.357 (DURABRIK WONINGBOUW)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 2000
0465.768.066 (DURY WONINGBOUW)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0453.081.357 (DURABRIK WONINGBOUW)   sinds 29 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0449.578.964 (DURINVEST WONINGBOUW)   sinds 30 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0465.768.066 (DURY WONINGBOUW)   sinds 30 december 2000
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug