shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.179.774
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 1985
Begindatum:17 december 1985
Naam:VAN HAVERMAET
Naam in het Nederlands, sinds 4 oktober 2016
Adres van de zetel: Diepenbekerweg 65
3500 Hasselt
Sinds 23 juni 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 514.256,40 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0475.337.810 (GROENWEGHE - SCHOOFS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2010
0446.646.002 (CUYPERS BOEKHOUDING - FISCALITEIT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juli 2016
0449.156.025 (Groep Van Havermaet Groenweghe)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juli 2016
0416.195.326 (ACCOUNTANTSKANTOOR LEO MERTENS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 oktober 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0416.195.326 (ACCOUNTANTSKANTOOR LEO MERTENS)   sinds 29 oktober 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug