shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.774.444
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 september 2022
Begindatum:1 april 1986
Naam:ELEKTRO JOSE DE BRAUWER
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 2005
Adres van de zetel: Pastoor Verrieststraat 101
8570 Anzegem
Sinds 3 april 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger De Brauwer ,  Ilse  (0829.315.356)   Sinds 27 september 2010
Vaste vertegenwoordiger Wydoodt ,  Pedro  (0829.315.356)   Sinds 30 mei 2015
Zaakvoerder (1)0829.315.356   Sinds 27 september 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delabie ,  Guy  Sinds 29 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2013
Vrijstelling
Sinds 18 december 2013
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 december 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 18 december 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 december 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 18 december 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 25 juni 2019 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug