shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.197.086
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 1986
Begindatum:20 juni 1986
Naam:PROTEC
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 1986
Adres van de zetel: Europalaan 17
3900 Pelt
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 juni 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.610 -  Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.619.243,76 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.219.719 (PROFEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2021
0436.757.544 (DISPO TRADING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2021
0439.708.225 (PROFALU)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug