shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.218.565
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 1986
Begindatum:20 juni 1986
Naam:SUYS
Naam in het Nederlands, sinds 21 september 2023
Adres van de zetel: Herlegemstraat (Nok) 14
9771 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 juni 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0820.798.162   Sinds 21 september 2023
Vaste vertegenwoordiger Suys ,  Thibaut  (0820.798.162)   Sinds 21 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 22 januari 2009
Vrijstelling
Sinds 22 januari 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.230 -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0438.250.849 (Building P & A)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 juli 2012
0413.418.651 (Building Plastics)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 juni 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.418.651 (Building Plastics)   sinds 20 juni 1986
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug