shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.402.856
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 januari 1987
Begindatum:26 januari 1987
Naam:VERCOUTTER - CENTRALE VERWARMING - SANITAIRE INRICHTING
Naam in het Nederlands, sinds 26 januari 1987
Afkorting: VERCOUTTER
Naam in het Nederlands, sinds 26 januari 1987
Adres van de zetel: Brugse Steenweg 384
8000 Brugge
Sinds 1 september 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 januari 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vercoutter ,  Jan  Sinds 1 mei 1993
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 30 juli 1998
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 30 juli 1998
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 30 juli 1998
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 30 juli 1998
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 30 juli 1998
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 30 juli 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug