shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.597.648
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 1987
Begindatum:26 februari 1987
Naam:Envalior Specialty Compounds
Naam in het Nederlands, sinds 25 september 2023
Adres van de zetel: Paniswijerstraat 92
3600 Genk
Sinds 2 februari 1988
Telefoonnummer:
089/300.511 Sinds 2 februari 1988(1)
Faxnummer:
089/300.400 Sinds 2 februari 1988(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.envalior.com Sinds 1 april 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 februari 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BLOEM ,  SIMON  Sinds 1 januari 2021
Bestuurder Ooms ,  Mark  Sinds 10 december 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur Jacobs ,  Rudi  Sinds 10 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 juli 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  20.160  -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 24 oktober 2019
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 24 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  20.160 -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 31.731.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug