shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.627.738
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 1987
Begindatum:5 maart 1987
Naam:DELRUE SANITAIR EN VERWARMING
Naam in het Nederlands, sinds 5 maart 1987
Adres van de zetel: Kruisweg 16
8570 Anzegem
Sinds 5 maart 1987
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 maart 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Delrue ,  Christ  Sinds 10 maart 1987
Zaakvoerder (2) Delrue ,  Johan  Sinds 10 maart 1987
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 31 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 31 augustus 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 31 augustus 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 31 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2007
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 april 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 april 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug