shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0430.747.997
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1987
Begindatum:31 maart 1987
Naam:ART ET LUMIERE - REVILLA
Naam in het Frans, sinds 18 oktober 2004
Adres van de zetel: Avenue Reine Astrid 120 Stratenplan
1410 Waterloo
Sinds 26 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 september 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.592 -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 september 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug