shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.810.949
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 1987
Begindatum:20 maart 1987
Naam:PKF BOFIDI Accountants & Advisers
Naam in het Nederlands, sinds 28 augustus 2023
Adres van de zetel: Kantersteen 47
1000 Brussel
Extra adresinfo: Centrale Gate
Sinds 30 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.874.945 (BOFIDI - BRABANT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 januari 2023
0711.873.201 (VIERENDEELS ACCOUNTANCY & TAX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 januari 2023
0820.920.403 (Bofidi Leuven)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 januari 2023
0823.291.260 (Bofidi Antwerpen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 januari 2023
0415.536.716 (Burco)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 april 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.536.716 (Burco)   sinds 22 april 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug