shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.090.071
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 1987
Begindatum:29 april 1987
Naam:Mapo Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 2011
Adres van de zetel: Europark 1035
3530 Houthalen-Helchteren
Sinds 1 oktober 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 april 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0446.541.280   Sinds 19 april 2023
Vaste vertegenwoordiger Schoonbrood ,  Jan  (0446.541.280)   Sinds 19 april 2023
Gedelegeerd bestuurder 0446.541.280   Sinds 22 juni 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 juni 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  16.100  -  Zagen en schaven van hout
Sinds 17 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  16.100 -  Zagen en schaven van hout
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 500.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0432.765.894 (Mapo-operations)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug