shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0431.290.506
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 1987
Begindatum:1 juni 1987
Naam:STEELS CONSTRUCTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 4 december 2012
Adres van de zetel: Akkerstraat 1 Stratenplan  bus E1E2
8020 Oostkamp
Sinds 23 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juni 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0434.709.854   Sinds 27 december 2017
Vaste vertegenwoordiger Callewaert ,  Kris  (0426.844.837)   Sinds 26 augustus 2015
Vaste vertegenwoordiger Goemaere ,  Katrien  (0434.709.854)   Sinds 27 december 2017
Zaakvoerder (2)0426.844.837   Sinds 26 augustus 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 11 december 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 11 december 2015
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 11 december 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 augustus 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 28 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 11 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2008
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  29.201 -  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Sinds 5 augustus 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug