shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.297.236
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juni 1987
Begindatum:10 juni 1987
Naam:LUC BERTEN
Naam in het Nederlands, sinds 10 juni 1987
Adres van de zetel: Ieperstraat 408
8930 Menen
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
056/515334 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
056/532050 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
info@lucberten.beSinds 6 januari 2021
info@lucberten.beSinds 27 september 2023
Webadres:
www.bertenluc.be Sinds 27 september 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Berten ,  Luc  Sinds 27 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 1 juli 1987
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 1 juli 1987
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 1 juli 1987
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 1 juli 1987
 
Installateur frigorist
Sinds 1 juli 1987
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 juli 1987
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 1987
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 september 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug