shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0431.572.596
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 1987
Begindatum:24 juni 1987
Naam:GHELAMCO INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 2014
Adres van de zetel: Zwaanhofweg 10 Stratenplan
8900 Ieper
Sinds 31 maart 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 december 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 18 december 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2002
 
Algemeen aannemer
Sinds 17 maart 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 juni 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 maart 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 16 juni 2014
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 16 juni 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 28.194.223 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0457.151.003 (PARIVEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 juni 2005
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug