shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.617.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 1987
Begindatum:7 juli 1987
Naam:JANSSENS BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 1987
Adres van de zetel: Trekweg(Rechter oever) 22
9700 Oudenaarde
Sinds 30 januari 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 december 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Janssens ,  Constantinus  Sinds 1 juni 2018
Bestuurder Neeckx ,  Francisca  Sinds 1 juni 2018
Gedelegeerd bestuurder Janssens ,  Constantinus  Sinds 1 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 194.368,06 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0880.423.072 (JANSSENS IMMOBO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juli 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug