shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.886.749
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 1987
Begindatum:15 december 1987
Naam:GEBROEDERS VAN HOUT
Naam in het Nederlands, sinds 15 december 1987
Adres van de zetel: Rodenbachstraat 5A Stratenplan
3930 Hamont-Achel
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 december 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van Hout ,  Geert  (0476.237.336)   Sinds 30 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Vangrinsven ,  Richard  (0810.566.444)   Sinds 30 juni 2019
Zaakvoerder (2)0476.237.336   Sinds 30 juni 2019
Zaakvoerder (2)0810.566.444   Sinds 30 juni 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 9 juni 1994
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 9 juni 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 juni 1994
 
Detail handel
Sinds 9 juni 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 januari 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 21 juni 2017
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 juni 2017
BTW 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.194.901 (BEMOBE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.194.901 (BEMOBE)   sinds 22 december 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug