shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.909.713
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1987
Begindatum:22 december 1987
Naam:Aspeslagh
Naam in het Nederlands, sinds 15 december 2000
Adres van de zetel: De Tonne 61
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Isabelle@aspeslaghbvba.beSinds 20 maart 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Aspeslagh ,  Steven  (0807.058.212)   Sinds 1 januari 2010
Zaakvoerder (2)0807.058.212   Sinds 1 januari 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 23 april 2001
 
Installateur frigorist
Sinds 23 april 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 november 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 16 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 mei 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 november 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug