shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.917.928
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 1987
Begindatum:17 december 1987
Naam:DE MAESENEER
Naam in het Nederlands, sinds 17 december 1987
Adres van de zetel: Dendermondsesteenweg 81-83
1730 Asse
Sinds 18 april 1996
Telefoonnummer:
024522714 Sinds 18 april 1996(1)
Faxnummer:
024529480 Sinds 18 april 1996(1)
E-mail:
dakwerken.demaeseneer@telenet.beSinds 18 april 1996(1)
Webadres:
www.dakwerkendemaeseneer.be Sinds 25 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 17 december 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) De Maeseneer ,  Gil  Sinds 1 augustus 2019
Zaakvoerder (3) De Maeseneer ,  Rony  Sinds 10 augustus 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 16 april 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 16 april 2002
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 16 april 2002
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 16 april 2002
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 16 april 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 23 mei 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug