shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.922.282
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0432.998.595 afgesloten sinds 22/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 1987
Begindatum:24 december 1987
Naam:ANTHIERENS ERIK
Naam in het Nederlands, sinds 24 december 1987
Adres van de zetel: Belgradostraat 48
1190 Vorst
Sinds 7 juli 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 december 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Anthierens ,  Erik  Sinds 8 januari 1988
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0432.998.595 afgesloten sinds 22/02/2012
0865.291.468 (IN THE PICTURE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 maart 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0432.922.282 0432.998.595

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0432.922.282

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0432.922.282 0432.998.595

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug