shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0433.543.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 1988
Begindatum:14 februari 1988
Naam:ROLAND OLISLAEGERS BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 1988
Adres van de zetel: Neerpoortenstraat(OTT) 116
3040 Huldenberg
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 januari 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Olislaegers ,  Denny  Sinds 14 februari 1988
Gedelegeerd bestuurder Olislaegers ,  Denny  Sinds 5 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 8 november 1994
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 8 november 1994
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 8 november 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 april 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug