shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0433.613.358
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 maart 1988
Begindatum:2 maart 1988
Naam:Administrative and financial support
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2023
Afkorting: AFS
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2023
Adres van de zetel: Antwerpsestraat 41
2845 Niel
Sinds 29 december 2023
Telefoonnummer:
0479 22 30 97 Sinds 1 november 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@afserrien.beSinds 8 oktober 2012(1)
Webadres:
www.afserrien.be Sinds 8 oktober 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Serrien ,  Filip  Sinds 24 oktober 2022
Zaakvoerder (2) Serrien ,  Filip  Sinds 8 oktober 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug