shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0433.984.532
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 1988
Begindatum:14 april 1988
Naam:Bouw & beton Driessens
Naam in het Nederlands, sinds 15 mei 2007
Afkorting: BBD
Naam in het Nederlands, sinds 15 mei 2007
Adres van de zetel: Fabriekstraat 10 Stratenplan
8850 Ardooie
Sinds 15 mei 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 april 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Driessens ,  Nico  Sinds 15 mei 2007
Zaakvoerder (2) Driessens ,  Peter  Sinds 15 mei 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 23 mei 2007
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 23 mei 2007
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 23 mei 2007
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 23 mei 2007
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 23 mei 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 23 mei 2007
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 23 mei 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 april 2017
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug