shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.006.902
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 1988
Begindatum:15 april 1988
Naam:BEERTEN
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 2005
Adres van de zetel: Middenstraat 63
3582 Beringen
Sinds 22 juni 1995
Telefoonnummer:
0495641210 Sinds 22 juni 1995(1)
Faxnummer:
011608837 Sinds 22 juni 1995(1)
E-mail:
luc@beerten.beSinds 22 juni 1995(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Beerten ,  Luc  Sinds 7 oktober 2020
Bestuurder Geukens ,  Chantal  Sinds 7 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 13 augustus 2013
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 13 augustus 2013
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 13 augustus 2013
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 13 augustus 2013
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 13 augustus 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0460.035.564 (Beluco)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 augustus 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug