shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.532.779
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juni 1988
Begindatum:3 juni 1988
Naam:CLEM
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 2011
Adres van de zetel: Spinnerijkaai(Kor) 39
8500 Kortrijk
Sinds 3 juni 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 juni 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0505.721.079   Sinds 1 januari 2015
Bestuurder 0578.955.683   Sinds 1 januari 2015
Vaste vertegenwoordiger Verheust ,  David  (0505.721.079)   Sinds 1 januari 2015
Vaste vertegenwoordiger Verheust ,  Vincent  (0578.955.683)   Sinds 1 januari 2015
Gedelegeerd bestuurder 0505.721.079   Sinds 1 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.210  -  Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 500.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.322.814 (Etablissements Clem)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 juni 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.322.814 (Etablissements Clem)   sinds 3 juni 1988
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug