shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.169.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 augustus 1988
Begindatum:29 augustus 1988
Naam:VERSTRAETEN MODERNA
Naam in het Nederlands, sinds 29 augustus 1988
Adres van de zetel: Tramlaan 105
1933 Zaventem
Sinds 2 april 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 augustus 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deschilder ,  Griet  Sinds 2 april 2001
Bestuurder Verstraeten ,  Frank  Sinds 2 april 2001
Gedelegeerd bestuurder Verstraeten ,  Frank  Sinds 2 april 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 17 december 2002
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 17 december 2002
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 17 december 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 17 december 2002
 
Installateur frigorist
Sinds 17 december 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 45.860,30 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug