shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.448.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1988
Begindatum:1 januari 1988
Naam:VANDIJCK
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2008
Adres van de zetel: Industrieweg 18
3990 Peer
Sinds 27 juni 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 augustus 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Stevens ,  Anne  Sinds 8 augustus 2019
Bestuurder Vandijck ,  Peter  Sinds 8 augustus 2019
Zaakvoerder (1) Stevens ,  Anne  Sinds 1 januari 2013
Zaakvoerder (1) Vandijck ,  Peter  Sinds 5 september 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 7 januari 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 7 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 januari 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 7 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 30 november 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 7 januari 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 januari 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 januari 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 7 januari 2019
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  25.300  -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 17 december 2008
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 17 december 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 17 december 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 17 december 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 17 december 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 8 augustus 2019 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug