shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.776.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 1988
Begindatum:8 november 1988
Naam:Bilfinger Industrial Services Belgiê
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2013
Adres van de zetel: Boereveldseweg 4
2070 Zwijndrecht
Sinds 20 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 november 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 30 september 2019
Vrijstelling
Sinds 30 september 2019
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1965
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.867.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0414.617.590 (BIS INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2008
0435.776.854 (BIS Willich Management and Consulting Company Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 februari 2016
0403.738.051 (Willich - Revisma)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 december 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.738.051 (Willich - Revisma)   sinds 7 december 1988
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug