shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.865.441
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 1988
Begindatum:15 november 1988
Naam:DANNY DEDEURWAERDERE
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 1988
Adres van de zetel: Engelstraat 27
9040 Gent
Sinds 15 april 2013
Telefoonnummer:
0475585397 Sinds 13 april 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dannydd@telenet.beSinds 20 april 2020
Webadres:
www.dannydd.be Sinds 20 april 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dedeurwaerdere ,  Danny  Sinds 1 december 1988
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fotograaf
Sinds 14 juni 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juni 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug