shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.967.290
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 1988
Begindatum:1 december 1988
Naam:LAMBRECHT ALGEMENE BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 1 december 1988
Adres van de zetel: Bevrijdingslaan 21
8700 Tielt
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 december 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lambrecht ,  Christiaan  Sinds 28 april 2011
Zaakvoerder (2) Lambrecht ,  José  Sinds 14 december 1988
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 14 oktober 1999
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 27 april 1989
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 1989
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug