shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.194.746
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 1989
Begindatum:2 januari 1989
Naam:GLASHANDEL CLAES
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 1989
Adres van de zetel: Vorststraat(Z) 84   bus A
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Sinds 4 december 2001
Telefoonnummer:
013/78.16.46 Sinds 4 december 2001(1)
Faxnummer:
013/78.42.83 Sinds 4 december 2001(1)
E-mail:
info@glashandelclaes.beSinds 4 december 2001(1)
Webadres:
www.glashandelclaes.be Sinds 4 december 2001(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 november 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Van de Laer ,  Jochem  Sinds 1 april 2011
Zaakvoerder (3) Van de Laer ,  Luc  Sinds 28 februari 1995
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van glaswerken
Sinds 10 oktober 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 1995
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 119.231,23 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug