shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0436.261.953
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1988
Begindatum:23 december 1988
Naam:A. MICHIELSE & ZONEN
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 1988
Adres van de zetel: Leopoldslei 146 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 30 oktober 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 december 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Michielse ,  Danny  Sinds 24 juni 2001
Zaakvoerder (2) Michielse ,  Gregory  Sinds 2 januari 2020
Zaakvoerder (2) Peene ,  Danielle  Sinds 16 februari 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 24 juni 2001
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 24 juni 2001
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 24 juni 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2001
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1989
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug