shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.807.232
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 1989
Begindatum:27 februari 1989
Naam:ART CONSTRUCT IMMO
Naam in het Frans, sinds 17 september 2007
Adres van de zetel: Groot-Bijgaardenstraat 136
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 15 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 februari 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vleminckx ,  David  Sinds 15 januari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2011
Vrijstelling
Sinds 15 januari 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 mei 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  14.199  -  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  14.200  -  Vervaardiging van artikelen van bont
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 10 mei 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug