shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.099.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 1989
Begindatum:15 maart 1989
Naam:BOUWONDERNEMING DE GREEF
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2016
Adres van de zetel: Assesteenweg 266
1742 Ternat
Sinds 27 december 2016
Telefoonnummer:
02/582.65.88 Sinds 27 december 2016(1)
Faxnummer:
02/582.44.94 Sinds 27 december 2016(1)
E-mail:
info@bouwondernemingdegreef.beSinds 8 januari 2019
Webadres:
www.bouwondernemingdegreef.be Sinds 8 januari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Greef ,  Gunther  Sinds 20 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2011
Vrijstelling
Sinds 7 juni 2011
Ruwbouw
Sinds 7 juni 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 juni 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 januari 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 juni 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 7 juni 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug