shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.161.776
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1989
Begindatum:31 maart 1989
Naam:TOITURES ALVIN
Naam in het Frans, sinds 31 maart 1989
Adres van de zetel: Menestrelenlaan 24
1070 Anderlecht
Sinds 1 oktober 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Alvin ,  Denis  Sinds 6 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 3 april 2001
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 3 april 2001
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 13 februari 2001
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 17 april 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 augustus 2009
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug