shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.359.340
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 mei 1989
Begindatum:2 mei 1989
Naam:Christof Fermon
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 2003
Adres van de zetel: Edestraat(HA) 116
9450 Haaltert
Sinds 12 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 mei 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Fermon ,  Christof  Sinds 1 juli 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 1 juli 2003
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 1 juli 2003
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 1 juli 2003
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 1 juli 2003
 
Installateur frigorist
Sinds 1 juli 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 april 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0414.615.810 (Fermon - Van Peteghem)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 mei 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.615.810 (Fermon - Van Peteghem)   sinds 27 mei 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug