shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.707.550
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 1989
Begindatum:9 juni 1989
Naam:SANECAL
Naam in het Nederlands, sinds 9 juni 1989
Adres van de zetel: Archimedesstraat 60
8400 Oostende
Sinds 9 juni 1989
Telefoonnummer:
059/551.666 Sinds 9 juni 1989(1)
Faxnummer:
059/551.660 Sinds 9 juni 1989(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 juni 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0729.573.424   Sinds 12 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Passchyn ,  Kristof  (0729.573.424)   Sinds 12 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Van Huele ,  Xavier  (0832.379.467)   Sinds 12 februari 2021
Gedelegeerd bestuurder 0832.379.467   Sinds 12 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 23 juni 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 23 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 23 juni 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 23 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.000.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.288.170 (Sanecal)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 juni 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug