shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.736.749
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0437.801.580 afgesloten sinds 07/03/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juni 1989
Begindatum:16 juni 1989
Naam:CONWED PLASTICS
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 1989
Afkorting: CONWED
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 1989
Adres van de zetel: Marcel Habetslaan 20
3600 Genk
Sinds 5 januari 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder SEDENO ,  Caio Cezar Borges  Sinds 15 augustus 2020
Bestuurder Verbeeck ,  Berten  Sinds 22 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 juli 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0437.801.580 afgesloten sinds 07/03/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0437.736.749 0437.801.580

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0437.736.749

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0437.736.749 0437.801.580

Werkgeversrepertorium
0437.736.749

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug