shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.254.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 1989
Begindatum:28 augustus 1989
Naam:ANACC CONSULTANTS
Naam in het Nederlands, sinds 14 april 2009
Adres van de zetel: Alfons Servaislei 94   bus 1
2900 Schoten
Extra adresinfo: DOMEIN IEPENBURG, VILLA ALEXINE
Sinds 18 februari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 augustus 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Blindeman ,  Brigitta  Sinds 20 juni 2005
Bestuurder Bouwen ,  Patrick  Sinds 20 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder Blindeman ,  Brigitta  Sinds 20 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder Bouwen ,  Patrick  Sinds 20 juni 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 oktober 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 20 oktober 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug