shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.438.713
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 1989
Begindatum:28 september 1989
Naam:ALGEMENE BOUWWERKEN SELS EN CO
Naam in het Nederlands, sinds 7 oktober 1993
Adres van de zetel: Gbrs. Jourandstraat 7
3060 Bertem
Sinds 30 mei 2018
Telefoonnummer:
0475/81.55.52 Sinds 30 mei 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Carels ,  Didier  Sinds 27 juni 2022
Bestuurder Carels ,  Quinten  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 13 januari 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 1994
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 februari 2013
Vrijstelling
Sinds 28 februari 2013
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug