shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0438.449.403
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 1989
Begindatum:2 oktober 1989
Naam:EVIBELLE
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 1989
Adres van de zetel: Grotstraat 19 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 15 mei 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Opstaele ,  Raymond  Sinds 2 oktober 1989
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 5 januari 1998
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 5 januari 1998
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 5 januari 1998
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 5 januari 1998
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 5 januari 1998
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 5 januari 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 1998
 
Detail handel
Sinds 5 januari 1998
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug