shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.475.137
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 1989
Begindatum:18 september 1989
Naam:BDO ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS
Naam in het Nederlands, sinds 1 mei 2021
BDO EXPERTS COMPTABLES & CONSEILLERS FISCAUX
Naam in het Frans, sinds 1 mei 2021
BDO ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS
Naam in het Engels, sinds 1 mei 2021
Afkorting: BDO Belastingsadviseurs
Naam in het Nederlands, sinds 1 mei 2021
BDO Experts Comptables
Naam in het Frans, sinds 1 mei 2021
BDO Accountants - BDO Tax Advisors
Naam in het Engels, sinds 1 mei 2021
BDO Conseillers Fiscaux
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 mei 2021
Adres van de zetel: Da Vincilaan 9   bus E.6
1930 Zaventem
Sinds 1 mei 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.bdo.be Sinds 8 september 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 93 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 mei 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0892.097.518 (BDO DFSA CONSEILS FISCAUX - BDO DFSA BELASTINGCONSULENTEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 april 2012
0448.895.115 (BDO EXPERTS COMPTABLES - BDO ACCOUNTANTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 mei 2021
0896.973.351 (BDO BEIRENS & WELLENS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 april 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug