shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.635.681
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 1989
Begindatum:15 oktober 1989
Naam:VAN HOOF
Naam in het Nederlands, sinds 9 april 1993
Afkorting: JVH
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 1991
Adres van de zetel: Belcrownlaan 28
2100 Antwerpen
Sinds 1 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 oktober 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Hoof ,  Marc  Sinds 7 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 3 mei 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2013
Vrijstelling
Sinds 4 december 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 oktober 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.990 -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.614.859 (VAN HOOF)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 juni 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0442.614.859 (VAN HOOF)   sinds 27 juni 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug