shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.793.257
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 1989
Begindatum:7 november 1989
Naam:COSEMANS CONSTRUCTIES
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 1989
Adres van de zetel: Hamstraat 1
3840 Borgloon
Sinds 9 mei 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Dethier ,  Livin  (0891.764.352)   Sinds 26 juni 2013
Vaste vertegenwoordiger Dethier ,  Rigo  (0891.764.352)   Sinds 24 december 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 juni 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 juni 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 juni 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 7 juni 2017
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 7 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug