shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.275.980
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0439.615.876 afgesloten sinds 15/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1989
Begindatum:21 december 1989
Naam:TELCOM
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1989
Adres van de zetel: Magazijnenstraat 4
2235 Hulshout
Sinds 5 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 januari 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Oris ,  Elke  Sinds 1 april 2004
Bestuurder Oris ,  Kristof  Sinds 1 april 2004
Gedelegeerd bestuurder Oris ,  Elke  Sinds 1 april 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 mei 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 13 juni 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.220 -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 425.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0439.615.876 afgesloten sinds 15/02/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0439.275.980 0439.615.876

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0439.275.980

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0439.275.980 0439.615.876

Werkgeversrepertorium
0439.275.980

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug