shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.629.635
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1989
Begindatum:20 december 1989
Naam:P.D.K. PREMEREUR
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2003
Adres van de zetel: Leopoldlaan(Oph) 72
9500 Geraardsbergen
Sinds 15 november 2012
Telefoonnummer:
054/50.09.17 Sinds 15 november 2012(1)
Faxnummer:
054/50.37.72 Sinds 15 november 2012(1)
E-mail:
info@pdk.beSinds 15 november 2012(1)
Webadres:
www.pdk.be Sinds 15 november 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Premereur ,  Carlos  Sinds 1 juni 2006
Zaakvoerder (3) Premereur ,  Kurt  Sinds 18 december 1999
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 9 mei 2004
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 9 mei 2004
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 20 maart 1995
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 31 juli 2000
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 9 mei 2004
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 31 juli 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2000
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 juni 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0471.756.134 (IMMO PDK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2006
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug